Immaterialrätt och Patent

Säkrat patentskydd i målmarknader

Bolagets immaterialrättsliga portfölj består av godkända patent och patentansökningar baserade på unika nya kemiska föreningar i form av aptamerbaserade läkemedelskandidater. Bolagets läkemedelskandidater skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet, så kallade substanspatentskydd för de unika RNA-aptamererna.

För nytillkommen patenterbar teknologi har Aptahem en immaterialrättsstrategi att ansöka om patent i de länder som bedöms framåt utgöra de viktigaste marknaderna för Bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: Europa, USA, Kanada samt utvalda tunga marknader i Asien och övriga världen. Bolaget har för avsikt att ansöka om ytterligare patent för det fall att styrelsen anser att Bolagets immateriella skydd på ett lämpligt sätt kan och bör stärkas ytterligare.

Patentfamilj 1

Område Ans. nr Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Europa 09708523.7 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
USA 12/866413 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kanada 2714121 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kina 20098011646.4 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Indien 6250/DELNP/2010 2009-02-05 2029-02-05 Pågående

Patentfamilj 2

Område Ans. nr Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Europa 17194536.3 2017-10-03 2037-10-03 Pågående