Juni 2017

VD kommenterar
Sommaren står nu på glänt och det är hög tid att berätta om vad som hänt sedan vårt förra nyhetsbrev i mars. April inleddes turbulent, som ett resultat av både vår försening samt vår efterföljande tystnad. Vi valde därför att sätta in åtgärder genom att synas både i media, på internationella konferenser (t.ex. AngloNordic) och på en investerarträff som livesändes via Nyhetsbyrån Direkt. Vi har fått en mycket positiv respons och avser att fortsätta upprätthålla en god och regelbunden kommunikation med våra aktieägare.

Ni som inte har haft möjlighet att ta del av vår senaste kommunikation finner bland annat min presentation via BioStock. Jag beskriver bland annat att vår övergripande strategi för Apta-1 är att ingå ett strategiskt samarbete inom en indikation där vi anser att kandidaten har störst möjligheter att lyckas. Detta kan låta självklart men innebar att vi behövde omvärdera utvecklingsplanen när Apta-1 uppvisade flera antiinflammatoriska effekter utöver dess redan kända egenskaper kopplade till antikoagulation. Vi utvärderar nu en grupp av sjukdomar med stora patient- och marknadsbehov där en produkt med antikoagulerande och antiinflammatoriska egenskaper skulle passa väl in i den befintliga behandlingsarsenalen. I dialoger med kliniska opinionsledare har det framkommit att effektprofilen hos Apta-1 är önskvärd, särskilt då dagens behandlingar är varierat effektiva samt kostsamma med påföljande dialys, transplantation eller amputation. Det tekniska utvärderingsarbetet pågår för fullt tillsammans med våra samarbetspartners för att veta på vilket sätt som Apta-1 kan göra mest nytta.

Aptahem vetenskapliga råd förstärks
Tidigare i år inrättades Aptahems vetenskapliga råd som leds av docent och legitimerade läkaren Anders Bylock, en välkänd expert inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor med klinisk bakgrund som thoraxkirurg vid Akademiska Sjukhuset. Bylock har tre decenniers erfarenhet från läkemedelsindustrin, som bland annat medicinskt ansvarig för blodförtunnande indikationer på AstraZeneca och Senior Global Director på Boehringer Ingelheim, vilket innebär en tung kompetens i utformningen av speciellt vår kliniska strategi. Aptahems vetenskapliga råd agerar stöd till Aptahems utvecklingsteam inom strategifrågor och är således viktig i utformningen av den nya utvecklingsplanen. Läs gärna om Anders Bylocks tankar kring vårt fokus i intervjun som genomfördes av BioStock. Rådet kommer tillsammans med Aptahems ledning att löpande knyta upp viktiga opinionsledare till Aptahem där det senaste tillskottet är Bengt-Åke Henriksson.

I linje med den nya utvecklingsstrategin rekryterades Bengt-Åke Henriksson i egenskap av tidigare docent och överläkare vid den centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Henriksson är ett känt namn och har haft flera nationella uppdrag åt Regeringskansliet, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. I Aptahem kommer hans kompetens att vara viktig då han haft mycket kontakt med samma patienter som Apta-1 tros kunna hjälpa. Vi välkomnar Henriksson och ser det som en kvalitetsstämpel att kunna attrahera kompetens av världsklass till vårt vetenskapliga råd.

Aktiviteter i närtid
Våren har varit intensiv och utvärderingsarbetet planeras att fortsätta under sommaren. Vi kommer att satsa mer resurser på att synas och förhoppningsvis besökte flera av er vår investerarkväll den 5 juni där vi presenterade bolaget tillsammans med Cyxone och Gabather. Vill uttrycka ett stort tack till alla som hade möjlighet att närvara. Det är alltid givande när möjligheten ges att kunna föra en direkt dialog med våra aktieägare. Aptahem är i en viktig fas och vi har flera aktiviteter inplanerade i närtid. Förhoppningsvis har ni haft möjlighet att anmäla er till vår årsstämma den 7 juni där det kommer att ges möjlighet att ställa frågor. Därefter är flera besök på vetenskapliga konferenser inplanerade och nu närmst en av världens största hematologi event, ISTH i Berlin i juli samt flera uppföljningsmöten på partnerevents.

Önskar er alla en solig och fin sommar!

Malmö 7 juni 2017
Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta nyhetsbrev.