Medicinskt behov

Redo att motverka blodpropp

Två situationer vid vilka blodproppshämmande läkemedel rutinmässigt används är vid traumabehandling av stroke och hjärtsjukdomar samt vid svåra sjukdomstillstånd, såsom cancer, eller inom akutvården. Det används i samband med kirurgiska ingrepp där patienterna kan reagera på ingreppet med följden att kroppen får en förstärkt koagulation. Vid sådana ingrepp övervakas patienten och man är redo att motverka koagulering med blodproppshämmande medel. Även medicinsk behandling kan ge upphov till onormal koagulering.