Marknadsmeddelande 74/16 – Information om företrädesemission i Aptahem AB

For an English version of this market notice, please see the attached English document

Sista dag för handel i bolagets aktie (APTA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 11 april 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 april 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 10,00 sek. (1:3 á 10,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 18 april 2016 till och med den 28 april 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 18 april 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 18 april till och med den 2 maj 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn:                                  APTA TR
ISIN-kod:                                     SE0008242473
Orderboks-ID:                           121109
Första handelsdag:                   Den 18 april 2016
Sista handelsdag:                      Den 28 april 2016
Market Segment/ no:               MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:                             Other Equities/227
MIC Code:                                  XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn:                                 APTA BTA
ISIN-kod:                                   SE0008242481
Orderboks-ID:                          121110
Handelsperiod:                        18 april 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Market Segment/ no:              MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:                             Other Equities/227
MIC Code:                                  XSAT

Stockholm den 6 april 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se