Marknad

Blodproppshämmande läkemedel

Aptahems styrelse har beslutat att initialt utveckla en läkemedelskandidat för behandling av stroke (blodpropp). Många av de storsäljande blodproppshämmande läkemedel som finns på marknaden i dag har nyligen förlorat sina patentskydd, vilket har lett till att flera billiga generiska läkemedel driver ned intäkterna. Detta skapar ett stort behov av att ta fram bättre blodproppshämmande läkemedel för att ge fortsatt goda intäkter. Aptahems målsättning är att skapa nya effektiva blodproppshämmande läkemedel som har högre säkerhet mot toxisk effekt än de läkemedel som finns tillgängliga idag.

Eftersom Heparin är ett av de mest använda läkemedlen för blodpropp har Aptahem valt att initialt jämföra sin kandidat Apta-1 med Heparin men sedan 2015 har bolaget även genomfört jämförande studier med marknadsledande Xarelto (rivaroxaban). Ytterligare utveckling och utredning av den antikoagulerande mekanismen och de nya indikationerna kan dock leda till att bolaget finner ytterligare behandlingsområden som kan vara lämpliga för företagets läkemedelskandidater.