MAR-arkiv

Här publiceras alla Aptahems pressmeddelanden som innehåller MAR-etikett.

2017-11-15
Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-10-13
Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

2017-10-03
Aptahem: insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen

2017-10-03
Aptahem lämnar in patentansökan baserat på nya resultat, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

2017-09-12
Apta-1 påvisar förbättrad överlevnad i utökad studie

2017-09-11
Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

2017-08-24
Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

2017-08-11
Aptahem presenterar ny utvecklingsplan för Apta-1

2017-08-10
Aptahem ingår produktionsavtal med BioSpring

2017-07-28
Apta-1 förbättrar överlevnad och blodcirkulation i kliniskt relevant modell för sepsis