Konkurrenter

Inom läkemedelsbranschen verkar ett stort antal aktörer och det råder hård allmän konkurrens inom branschen. De flesta av dessa bolag är betydligt större och har betydligt mer resurser än Aptahem. Ett urval av de viktigaste konkurrenterna listas i nedanstående tabell.

Xarelto (rivaroxaban) är det enskilt största läkemedlet globalt sett med c:a en tredjedel av marknaden. Heparin är fortfarande ett väl använt läkemedel, även om det funnits på marknaden länge. Det gemensamma för alla ovan nämnda substanser är att de stimulerar blödning som bieffekt.

Rank Product Generic name Company Pharmacological class Patent expiry WW phase (current)
 1  Xarelto  rivaroxaban Bayer  Factor Xa inhibitor  oct 2024  Market
 2  Eliquis  apixaban Bristol-Myers Squibb  Factor Xa inhibitor  feb 2023  Market
 3  Xarelto  rivaroxaban Johnson & Johnson  Factor Xa inhibitor  oct 2024  Market
 4  Lovenox  enoxaparinsodium Johnson & Johnson  Heparin, low molecular weight (LMWH)  jul 2010  Market
 5  Pradaxa  dabigatranetexilatemesylate Boehringer ingelheim  Thrombin inhibitor  feb 2020  Market
 6  Lixiana  edoxabontosylate Daiichi Sankyo  Factor Xa inhibitor  –  Market
 7  Angiomax  bivalirudin The Medicines Company  Thrombin inhibitor  jun 2015  Market
 8  Fragmin  dalteparinsodium Pfizer  Heparin, low molecular weight (LMWH)  jan 2000  Market
 9  Betrixaban  betrixaban Portola Pharmaceuticals  Factor Xa inhibitor  dec 2023  Phase III
 10  Enoxaparin sodium  enoxaparinsodium Novartis  Heparin, low molecular weight (LMWH)  –  Market