Intervju med Aptahems CSO

I Nyheter

Idag, 30 juni 2017, publicerade BioStock en intervju med Aptahems Chief Scientific Officer (CSO) Luiza Jedlina.

Läs Artikeln

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta nyhetsbrev.