BioStocks Börsrapport Aptahem: ”De preliminära resultaten är tydliga”

BioStock har besökt Malmöbaserade Aptahem och träffat vd Mikael Lindstam samt bolagets Chief Scientific Officer Luiza Jedlina. Här berättar de om läkemedelskandidaten Apta-1 och de preliminära resultat man nyligen rapporterat från en primatstudie, samt den pågående företrädesemissionen som ska tillföra bolaget drygt 31 Mkr att användas för att ta Apta-1 vidare in i kliniska studier.

Gå till BioStocks sida för att se intervjun

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.