BioStock: Nulägesanalys Aptahem – med potential att rädda liv inom sepsis

BioStock har gjort en Nulägesanalys av Aptahem, ett bioteknikbolag som utvecklar Apta-1 – en läkemedelskandidat som har potential att dämpa det obalanserade immunsvar mot infektion som är sepsis. Idag saknas effektiva behandlingsalternativ vid sepsis och kandidaten, som är inne på sluttampen av sitt prekliniska program och beräknas gå in i klinisk fas I under Q3 2019, har potential att rädda liv inom en sjukdom som drabbar 30 miljoner människor om året.

Läs analysen på BioStocks webbsida

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.