Aptahem utökar sitt Vetenskapliga Råd

I Nyheter

Aptahem kan i dag meddela att bolaget har skrivit avtal med ytterligare en erkänd klinisk expert inom det kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke Henriksson.

Medicine Doktor och Leg Läkaren Bengt-Åke Henriksson arbetade tidigare som docent och överläkare vid den centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Under sitt arbete där med bl.a. levertransplantationer kom han att ta ansvar för problemen med blodets levringsförmåga och hur stora blödningar behandlas. Denna erfarenhet utnyttjades också för att ta fram både nationella och internationella handlingsplaner för åtgärder vid stora blödningar. Under hela sin yrkesutövning har Bengt-Åke Henriksson kunnat följa transplantationsverksamheten på nära håll och se betydelsen av organdonation där han varit övergripande ansvarig för donationsverksamheten inom hela Västra Götalandsregionen fram till pensioneringen 2014. Han har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. Han har haft flera nationella uppdrag åt Regeringskansliet, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting för frågor som berör donation av organ och vävnader.

Dr Henriksson kommer, liksom Docent Anders Bylock, fungera som rådgivare åt Aptahems utvecklingsteam inom klinisk utveckling.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken och kostar årligen över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.