Aptahem presenterar på BioStock Live i Lund 18 april

I Nyheter

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, presenterar på BioStock Live den 18 april.

Nästa BioStock Live går av stapeln i Lund på anrika AF-borgen. Eventet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. Bjud gärna med en vän – principen först till kvarn gäller, med reservation för fullbokning.

Aptahem deltar på BioStock Live där VD Mikael Lindstam presenterar senaste utvecklingen och framtiden inom sepsis för bolaget.

Mer information om evenemanget och länk till anmälan finns på https://www.biostock.se/mot-varen-pa-biostock-live-i-lund-18-april/.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.