Affärsstrategi

Affärsmodell

Preklinisk fas

Aptahem har byggt ett starkt team av expertis för att driva utvecklingen av Apta-1 till klinisk fas I/II. Dock är inledande målet att redan under pre-kliniska studier, förutsatt tillräcklig data uppnås på effekt/tox/verkningsmekanism som triggar intressenter, hitta en licenspartner eller investerare som kan ta utvecklingen igenom de senare kostsamma kliniska studier i fas II/III och marknadsintroduktion. Aptahems företagsmodell är en flexibel och kostnadseffektiv organisation med projektstyrning och vetenskaplig expertis inom bolaget och samarbete med specifika specialister och konsulter vid behov. De kontraktsforskningsorganisationer och akademiska forskargrupper som Aptahem samarbetar med finns utspridda över större delen av världen, och väljs ut efter kompetens, erfarenheter och kostnadsbild.

Apta-1 befinner sig nu i preklinisk fas, och icke-konfidentiella dialoger förs med potentiella licenstagare och/eller köpare.

Kommersiella partnerskap

Intresse från de etablerade läkemedelsbolagen

Aptahem för återkommande dialoger med läkemedelsbolag för att hitta en lämplig tagare av projektet för att potentiellt finansiera de senare kliniska studierna och eventuell marknadslansering. Det finns ett stort intresse för Aptahems ledande läkemedelskandidat, Apta-1, hos läkemedelsbolagen och andra investerare. De olika intressenterna följer noga utvecklingen av Apta-1, där nästa milstolpe är att genomföra prekliniska studier med syfte att visa substansens säkerhetsprofil och med det kunna erhålla godkännande att utföra de första studierna på människa.

Licensiering

Kreativa licensieringsavtal

Att ta en läkemedelskandidat från idé till lansering på marknaden tar vanligtvis lång tid, och är mycket kostsam. För att korta utvecklingstiden finns ett behov från de väletablerade läkemedelsbolagen att externt utveckla lovande produkter utanför de egna, eller i vissa fall obefintliga, FoU-avdelningarna. Därför är de flesta större läkemedelsbolagen ute och letar potentiella projekt som passar in i deras produktportfölj för att licensiera in eller investera i utvecklingsprojekt som har tagit sig förbi den inledande upptäcktsfasen. Hur ett sådant avtal ser ut beror på många olika faktorer, och föregås av noggranna undersökningar och diskussioner. För ett bolag som Aptahem kan det innebära att utvecklingsprojektet helt och håller licensieras ut till ett större läkemedelsbolag, eller att ett samarbete inleds där det fortsatta utvecklingsarbetet fram till marknadslansering betalas av läkemedelsbolaget.